Celia Rose Gooding

Celia Rose Gooding

životopis

Celia Rose Gooding (born February 22, 2000) is an American actress and singer.

Známy pre: Acting

Výročie narodenia: 2000-02-22

Miesto narodenia: New York, New York, USA

Tiež známy ako: