James Harris

James Harris

životopis

James Harris (born August 1, 1982 in Exeter, Devon, UK) is a British film producer with Tea Shop Productions.

Známy pre: Production

Výročie narodenia: 1982-08-01

Miesto narodenia: Exeter, Devon, England

Tiež známy ako: